มีดหมอ ด้ามงา ฝักงา ใหญ่ เล็ก หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา ปี2539

มีดหมอ ด้ามงา ฝักงา ใหญ่ เล็ก หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา ปี2539

Visitors: 541,515