สายสิญจน์แดง 2567 วัดตะโก

รายละเอียดการบูชา
#สายสิญจน์แดงรวยมหามงคล
ที่ระลึกตรุษจีน วัดตะโกประจำปี ๒๕๖๗
ร่วมบุญบูชา เส้นละ ๑๐๐ บาท (มีหมายเลขกำกับทุกเส้น)

รวยทอง สร้าง 20,000 เส้น

รวยเงิน สร้าง 10,000 เส้น


เปิดให้ร่วมบุญบูชา วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑ บูชาได้ที่ วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
๒ ผ่านระบบออนไลน์ ติดตามที่เพจเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วัดตะโก หลวงพ่อรวย-อยุธยา
หมายเหตุ : ตราสัญลักษณ์“รวย” ได้จดเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ตรุษจีนวัดตะโก ๒๕๖๗
สายสิญจน์แดง รวยมหามงคล
เปิดให้ทำบุญวันละ ๑,๐๐๐ เส้น
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โดมอเนกประสงค์หลังวัดตะโก
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ เพื่อให้เกิดการกระจายได้ทั่วถึง ขออนุญาตแบ่งออกให้สาธุชนร่วมบูชาวันละ ๑,๐๐๐ เส้น จนครบจำนวนสร้าง

วัดตะโก เปิดให้ร่วมบุญออนไลน์ ครั้งสุดท้าย
 สายสิญจน์แดง รวยมหามงคล
ที่ระลึกตรุษจีนประจำปี ๒๕๖๗
วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
รายละเอียด
๑. เปิดให้บูชาครั้งละไม่เกิน ๒ เส้น เท่านั้น ( ๑ ใบจอง ๒ เส้น )
๒. ส่งหลักฐาน การโอนเงินภายใน ๔๐ นาที เกินเวลาตัดสิทธิ์ทันที
๓. การโอนเงินต้องโอนเข้า ชื่อบัญชี วัดตะโก เท่านั้น ไม่มีชื่ออื่น โปรดระวังมิจฉาชีพ
๔. เมื่อทำการรายการสมบูรณ์ จะได้รับ SMS ยืนยัน การทำรายการ
๕. การจองผ่านระบบออนไลน์ วัดดำเนินการจัดส่ง ไม่สามารถมารับที่วัดได้
๖. เริ่มจัดส่งวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
#กดเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ร่วมบุญ
หากมีผู้เข้าสู้เว็บไซต์ในครั้งเดียว เป็นจำนวนมาก เว็บไซต์
จะมีการโหลดที่ช้ากว่าปกติ จึงขอภัยมา ณ ที่นี้
https://wattakoonliner2.nativewhale.com
- ทำรายการร่วมบุญ ผ่านเว็บไซต์ และ โอนเงิน ชื่อ บัญชี วัดตะโก เท่านั้น -
บูชาทำบุญเส้นละ ๑๐๐ บาท
เพื่อเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟวัดตะโกและ
เป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุ - สามเณร
เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
สำนักศาสนศึกษาวัดตะโก
ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
สอบถามโทร : 091 444 5492 เท่านั้น
#สายสิญจน์แดงวัดตะโก๖๗

 

 

 


  • 432780661_722024746805949_214478977140412525_n.jpg
    ๏ เสาร์ ๕ รวยพันล้าน วัดตะโก ๏ วัตถุประสงค์ รุ่น เสาร์ ๕ รวยพันล้าน๏ ๚ะ๛๑.เพื่อบูรณะปฎิสังขรณ์ ภายในวัดตะโก๒. สร้างกำแพงวัดตะโก(อานิสงส์เพื่อเป็นเกราะป้องกันภัย)๓. สมทบทุนซื้อที่ดิ...
Visitors: 540,706