รุ่น บารมีหลวงพ่อรวย 2566 วัดตะโก

วาระสรงน้ำ ๒๕๖๖

วัตถุมงคลหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

#รุ่นบารมีหลวงพ่อรวย วัดตะโก

-เปิดจองรายการทองคำวันที่ ๒๙, ๓๐ เมษายน

และ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวม ๓ วัน

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

-จับสลากรายการทองคำวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษาคม ๒๕๖๖

-พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น บารมีหลวงพ่อรวย

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

-รับวัตถุมงคลรายการทองคำ

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ณ วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

 

"สรุปยอดจอง" วัตถุมงคล หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก รุ่น “บารมีหลวงพ่อรวย”(รายการทองคำ)

• ถ่ายทอดสดจับสลากรายการทองคำ

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐:๐๐ น.

• พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่น บารมีหลวงพ่อรวย

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

• รับวัตถุมงคลรายการทองคำ

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ณ วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

#บารมีหลวงพ่อรวย 

เนื่องในวาระสรงน้ำ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วัตถุมงคลวัดตะโกหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

"รุ่น บารมีหลวงพ่อรวย"

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดตะโก

๒.สมทบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษาวัดตะโก

๓.สมทบทุนสร้างอาคารพักสงฆ์ พระมงคลสิทธาจารย์

๔.สมทบทุนซื้อที่ดินวัดตะโก

๕.สมทบทุนสร้างอาคารเรียน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

#พิธีพุทธาภิเษก วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๑๙น.

#ร่วมทำบุญบูชาพร้อมรับของรายการทั่วไป

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐น.


 • 324114396_687737622792134_3747678581951832340_n.jpg
  ด้วยบารมี หลวงพ่อรวย ปาสาทิโกวัดเชิงเขา จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำหนังสือ ชีวประวัติภาพพระเครื่องและวัตถุมงคล พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) รวมภาพวัตถุมงคลของวัดตะโก วัดหัวค...

 • 333240723_150002034582171_365043344659456363_n.jpg
  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖วัดตะโก จัดกิจกรรม #วิ่งแล้วรวยเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลภาชีเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งนี้พระครูปลัดสุวัฒ...

 • 339994817_3603346163323719_8109227816600581131_n.jpg
  รุ่นกตัญญูพ่อรวย 2566 ด้วยบารมี หลวงพ่อรวย ปาสาทิโกกำหนดการ พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นกตัญญูพ่อรวย และพิธีเททองหล่อหัวเลสขนาดสูง ๑.๕ ม. ยาว ๕ ม.มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้จัดส...

 • 340073387_238134638728931_4298571132734239415_n.jpg
  รุ่นเจริญยศ ปี2566 วัดตะโก เนื่องในวาระ เจริญชัยมงคลคาถารับพระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณเจ้าอาวาสวัดตะโกพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลพระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)รุ่นเจริญยศณ พระมหาธา...
Visitors: 526,122