รุ่น วิ่งแล้วรวย 2563 วัดตะโก

เลส รุ่นวิ่งแล้วรวย ปี2563

วัดตะโกจัดสร้างจำนวน ๙,๙๙๙ เส้น
เพื่อวัดตะโกเป็นสะพานบุญนำร่วมสร้างโรงพยาบาลภาชี

และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

เลส วิ่งแล้วรวย วัดตะโก ปี๒๕๖๓ หลวงพ่อรวย ครบ๙๙ปี
วัตถุประสงค์ -เพื่อสร้างตึกโรงพยาบาลเป็นอนุสรณ์
มอบให้หลวงพ่อรวย
- เพื่อสืบสานตามเจตนารมย์
ของหลวงพ่อรวยที่ต้องการให้วัดเป็นที่พึ่งของญาติโยมกิจการพระศาสนา สังคมและสาธารณะประโยชน์
โดยสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลภาชี
ชื่อตึก หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
- เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาล

 

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วัดตะโก จัดกิจกรรม #วิ่งแล้วรวย

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลภาชี

เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ทั้งนี้พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) รองเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดตะโก

เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่นักวื่งทุกท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อรวย

วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Visitors: 540,705