รุ่น 2560 เสาร์ ๕ รวยพญาไก่ วัดตะโก

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วัตถุมงคลพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)
รุ่น “ เสาร์ ๕ รวยพญาไก่ ”
เปิดจอง วันที่ ๑๘ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ วัดตะโก แห่งเดียว

กำหนดการรับวัตถุมงคล
รุ่น “เสาร์ ๕ รวยพญาไก่” ที่จองไว้เมื่อวันที่ ๑๘-๒๖ กพ.๖๐
- รายการทองคำ,เหรียญเงินหน้าทองคำ รับของได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ เม.ย. - ๓๑ พ.ค.๖๐
- รายการทั่วไป รับของได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค.๖๐

 

 

Visitors: 541,516