ผ้าป่า 2562 วัดหัวคุ้ง

 ผ้าป่าวัดหัวคุ้ง 2562

2 เม.ษ. 62 ส่งกองผ้าป่า

ได้รับ... เหรียญหมื่นล้าน พิมพ์เล็ก เนื้อกะไหล่เงินลงยา 1 ชุด

เหรียญรวยก้าวหน้าเนื้อทองแดง 5 องค์

หมื่นล้านทองเหลือง 10องค์

 

 

 

Visitors: 540,705