รุ่น เปิดโลก สตมวาร 2560 วัดเชิงเขา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องวัตถุมงคลที่ระลึก 100 วัน
[ สตมวาร ] รุ่น เปิดโลกสตมวาร
เนื่องด้วยทางวัดตะโก จำเป็นต้องใช้สถานที่
ในการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช25-30 ต.ค.2560และงานทำบุญ ครบ 100 วัน พระมงคลสิทธาจารย์ [ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ] 28-30 ต.ค.2560 เพื่อความสะดวกและเรียบร้อยในการดำเนินงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ การจองและบูชา วัตถุมงคลที่ระลึกทำบุญครบ 100 วัน รุ่น เปิดโลกสตมวาร
- การจองเนื้อทองคำ ทุกรายการ 13-17 ต.ค.60
ณ ศาลากลางน้ำ วัดตะโก
- พิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดตะโก 24 ต.ค.60
- จับหมายเลขและรับเนื้อทองคำทุกรายการ ณ วัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 27 ต.ค.60
- เปิดบูชาเนื้อทั่วไปทุกรายการ 28 ต.ค.60 ณ วัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

 

 

Visitors: 539,618