รุ่น รวยโภคทรัพย์ 2563 วัดเชิงเขา

ด้วยบารมีหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดเชิงเขาได้ทำการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก(พระธาตุเชิงเขา)
แต่ยังขาดปัจจัยที่จะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทาง วัดเชิงเขาจึงจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น "รวยโภคทรัพย์" เพื่อมอบแก่ผู้ที่มาร่วมบุญ และเปิดให้บูชา เพื่อนำปัจจัยมาสร้างตามวัตถุประสงค์
ขอบารมีหลวงพ่อรวยบันดาลให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ 

 

 

Visitors: 540,548