กฐิน 2560 วัดตะโก

กฐิน วัดตะโก 2560
พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)
ได้เมตตาอธิฐานจิต เจิมบล๊อก แม่พิมพ์ วัตถุมงคลพร้อมมวลสาร
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพื่อจัดสร้างวัตถุมงคล
มอบให้เจ้าภาพกองกฐินปี 2560 ของวัดตะโก วัดเชิงเขา และวัดหัวคุ้ง
กำหนดพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคลชุดนี้ วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
ณ อุโบสถ วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

Visitors: 540,705