กฐิน 2559 วัดตะโก

กฐินประจำปี๒๕๕๙
เปิดจอง(ที่วัดตะโกที่เดียว) วันที่ ๑๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
กองละ๓,๕๐๐บาท
สร้างตามจำนวนจอง
***วัตถุประสงค์:เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์วัดตะโก***
-ลงทะเบียนกองละ๑,๐๐๐บาท(รับเหรียญ ๓๐ เหรียญ พร้อมซอง ๓๐ ซอง)
-วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิธีเททองรูปหล่อยืนพระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)
-วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีพุทธาภิเษก
- เริ่มส่งกองกฐินได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (พร้อมรับพระบูชารูปหล่อยืนพระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) สูง ๑๐ นิ้ว ๑ องค์)
-ทอดกฐิน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๙ น.

 

 

 

 

Visitors: 540,544