กฐิน 2562 วัดหัวคุ้ง

กองกฐิน
เปิดให้จองเป็นเจ้าภาพพร้อมกัน วันที่19ตุลาคม62นี้
กองละ 3500 บาท มี1500กอง
วันทอดกฐิน3พ.ย.62
ส่วนกองผ้าไตร 200กอง กองละ5000บาท
ทางวัดมีมานานแล้วประจำทุกปีซึ่งจะรับแค่ไม่เกิน200กองอยู่แล้วเป็นประจำทุกปี ญาติโยมที่จองกองผ้าไตร ส่วนใหญ่เป็นญาติโยมในหมู่บ้านและรอบๆวัด ซึ่งจะจองกันต่อเนื่องกันทุกๆปีซึ่งจะเต็มจำนวน200กอง และจำนวนเท่าเดิมอยู่แล้วทุกๆปี ทางวัดไม่ได้รับจำนวนกองมากกว่านี้เพราะต้องจำกัดด้วยเวลาในการทำพิธีและการแห่ผ้าไตรรอบอุโบสถ และจำกัดด้วยสถานที่
ส่วนท่านที่มีจิตศรัทธา ที่จะทำบุญกฐิน ทางวัดมีกองกฐินให้ทำบุญกับทางวัดด้วยอยู่แล้วทุกๆปี ปีนี้กองละ3500บาท เปิดจองวันที่19ตุลาคมนี้ ที่วัดหัวคุ้ง เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพได้นะคะ

 

Visitors: 539,617