กฐิน 2563 วัดตะโก

ขอเชิญจองกองบุญกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓
ทอด ณ วัดตะโก อ.ภาชี จ.อยุธยา

Visitors: 540,706