กฐิน 2562 วัดตะโก

เปิดจองเจ้าภาพกองกฐิน-ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี๒,๕๖๒
จำนวน ๒,๕๖๒ กองบุญกองละ๓,๕๐๐บาท
รับรูปหล่อหลวงพ่อรวย๕นิ้ว๑องค์
รับเหรียญกระดุมกะไหล่ทองสีแดง๕ สีน้ำเงิน๕ รวมเป็น๑๐เหรียญ
ได้ครบทันทีทั้ง๒รายการในวันจอง
และเมื่อนำซองกฐินถวายวัด
(ทำบุญตามกำลังศรัทธา)
รับทันทีอีกเหรียญกระดุมทองทิพย์๑เหรียญต่อ๑ซอง
เปิดจองวันอาทิตย์ที่๗กรกฎาคม๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ณ วัดตะโก (หลวงพ่อรวย)
หมายเหตุ วัตถุมงคล ออก ๒,๕๖๒ กองเท่าจำนวนการสร้าง

อีก๑๐๐ปี รูปหล่อหลวงพ่อรวย เนื้อกระเบื้องหลังคาอุโบสถเก่าวัดตะโก จะได้จัดสร้างอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปี๒๕๖๒ ท่านสามารถ เป็นเจ้าของได้ นำไปบูชา ที่บ้านคุ้มบ้านด้วยพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ดุจกระเบื้องหลังคาอุโบสถคุ้มแดดฝน ฉะนั้นคุ้มด้วยอานุภาพพุทธคุณคุ้มครองท่านทั้งหลาย
บุญ จริงๆนะ ขอเชิญจองกองกฐิน กองละ๓,๕๐๐บาท
รับรูปหล่อหลวงพ่อรวย เนื้อกระเบื้องหลังคาอุโบสถเก่าวัดตะโก วัตถุประสงค์เพื่อบูรณปฎิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าวัดตะโกทั้งหลัง เป็นบุญจริงๆนะ
ท่านสามารถจองได้ที่หน้ากุฎิพระอาจารย์แก้ว
เจ้าอาวาสวัดตะโก
เวลา๐๙.๐๐น.-๑๖.๐๐น.ทุกวันทางคณะกรรมวัดยินดีต้อนรับทุกๆท่าน เป็นบุญจริงๆนะยังมีให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกัน ฯ 

Visitors: 541,515