รุ่น รวย ๙๙ 2563 วัดตะโก

วัตถุมงคลรายการทั่วไป "รุ่น รวย ๙๙"
จัดสร้างขึ้นในวาระ ครบ ๙๙ ปี ชาตกาล พระมงคลสิทธาจารย์
(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)
เปิดให้เช่าบูชา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ที่เดียวเท่านั้น
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัด
๒. เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุทยานอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
พิธีพุทธาภิเษก วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก

 

Visitors: 540,705