รุ่น ยิ้มรับทรัพย์ 2563 วัดเชิงเขา

ด้วยบารมีหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดเชิงเขา กำหนดพิธีพุทธาภิเษก วัตถุคมคลหลวงพ่อรวย ปาสาทิโกรุ่นยิ้มรับทรัพย์วันที่ 13 สิงหาคม 2563
วัตถุประสงค์. สมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพ่อรวย ปาสาทิโกวัดเชิงเขา
ขอความสุข ความเจริญ จงมีแด่ทุกท่านเทอญ...สาธุ


 

 

Visitors: 540,706