รุ่น เสาร์ 5 รวยเมตตาบารมี 2563 มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก 

จัดสร้างวัตถุมงคล
พระมงคลสิทธาจารย์ 

(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) 

รุ่น “เสาร์ ๕ รวยเมตตาบารมี”

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก และ หล่อรูปเหมือนหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก รูปพรมน้ำพระพุทธมนต์ ขนาด หน้าตัก ๗ เมตร สูง ๘.๓๕ เมตร ณ มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visitors: 540,708