รุ่น รวยชนะจน 2562 มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

วัตถุมงคล พระมงคลสิทธาจารย์ 

(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)
รุ่น "รวยชนะจน" ปี 62 

โดยมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
วัตถุประสงค์: 

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก
และที่ทำการมูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 540,705