รุ่น รวยเหลือล้น 2563 มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

ด้วยบารมีหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

ในวาระ 99 ปีชาตกาล 

มูลนิธิหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ได้จัดสร้างวัตถุมงคล

รุ่น "รวยเหลือล้น" 

ขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนการก่อสร้างวิหารหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ให้แล้วเสร็จ


Visitors: 540,706