เลส4บาท ปี2555 รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา หน้าน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2555 

รุ่นรวยพันล้าน เนื้อเงินลงยา หน้าน้ำเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705