เลส4บาท ปี2557 รุ่นไตรมาส93 เนื้อเงิน ลงยาน้ำเงิน หน้าแดง ใหม่ป้ายแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2557 รุ่นไตรมาส93 

เนื้อเงิน ลงยาน้ำเงิน หน้าแดง 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา 

Visitors: 540,705