เลส2บาท ปี2557 รุ่นไตรมาส93 เนื้อเงิน ลงยาน้ำเงิน หน้าแดง มีจาร ใหม่ป้ายแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส2บาท ปี2557 รุ่นไตรมาส93 

เนื้อเงิน ลงยาน้ำเงิน หน้าแดง มีจาร 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 539,615