เลส4บาท ปี2553 รุ่นรวย89ไตรมาส เนื้อเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2553 

รุ่นรวย89 ไตรมาส เนื้อเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 531,042