เลส2บาท ปี2553 รุ่นรวย89ไตรมาส เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส2บาท ปี2553 

รุ่นรวย89 ไตรมาส เนื้อเงินลงยา 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 541,516