เลส2บาท ปี2553 รุ่นรวย89ไตรมาส เนื้อเงินลงยา ใหม่ป้ายแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส2บาท ปี2553 รุ่นรวย89ไตรมาส 

เนื้อเงินลงยา ใหม่ป้ายแดง 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705