เลส2บาท ปี2557 รุ่นสรงน้ำเสาร์5 เนื้อเงิน มีจาร หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส2บาท ปี2557 รุ่นสรงน้ำเสาร์5

เนื้อเงิน มีจาร 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา 

Visitors: 540,544