เลส4บาท ปี2557 รุ่นสรงน้ำเสาร์5 เนื้อเงิน ลงยาแดง หน้าน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2557 รุ่นสรงน้ำเสาร์5 

เนื้อเงิน ลงยาแดง หน้าน้ำเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705