เลส4บาท ปี2556 รุ่นชนะจน เนื้อเงิน ลงยาแดง หน้าน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2556 รุ่นชนะจน 

เนื้อเงิน ลงยาแดง หน้าน้ำเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 539,615