เลส4บาท ปี2554 รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2554 

รุ่นเจริญพร เนื้อเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705