เลส4บาท ปี2556 รุ่นรวยเจริญสุข เนื้อเงินลงยาแดง หน้าน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2556 รุ่นรวยเจริญสุข 

เนื้อเงินลงยาแดง หน้าน้ำเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,708