เลส4บาท ปี2558 รุ่นสมใจนึก เนื้อเงินลงยาแดง หน้าน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2558 รุ่นสมใจนึก 

เนื้อเงินลงยาแดง หน้าน้ำเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา 

Visitors: 540,548