เลส2บาท ปี2559 กรรมการ รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา หน้ากากทองคำ หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส2บาท ปี2559 กรรมการ 

รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงินลงยา 

หน้ากากทองคำ 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,708