เลส4บาท ปี2560 รุ่นรวยพญาไก่ เนื้อเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2560 

รุ่นรวยพญาไก่ เนื้อเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,544