เลส2บาท ปี2559 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ลงยาแดง หน้าน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส2บาท ปี2559 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 

เนื้อเงิน ลงยาแดง หน้าน้ำเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 541,516