เลส4บาท ปี2559 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ เนื้อเงิน ลงยาน้ำเงิน หน้าแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2559 รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ 

เนื้อเงิน ลงยาน้ำเงิน หน้าแดง 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705