เลส2บาท ปี2556 รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื้อเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส2บาท ปี2556 

รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื้อเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา 

Visitors: 541,516