เลส4บาท ปี2556 รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื้อเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2556 

รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื้อเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,548