เลส4บาท ปี2556 รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เนื้อเงินลงยา กรรมการ หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2556 รุ่นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เนื้อเงินลงยา กรรมการ 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา 

Visitors: 540,548