เลส4บาท ปี2558 รุ่นสมใจนึก เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน หน้าแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2558 รุ่นสมใจนึก 

เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน หน้าแดง 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,707