เลส4บาท ปี2560 รุ่นรวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยาแดง หน้าน้ำเงิน หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2560 รุ่นรวยพญาไก่ 

เนื้อเงินลงยาแดง หน้าน้ำเงิน 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705