เลส4บาท ปี2560 รุ่นรวยพญาไก่ เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน หน้าแดง หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

เลส4บาท ปี2560 รุ่นรวยพญาไก่ 

เนื้อเงินลงยาน้ำเงิน หน้าแดง 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705