แหวนเงิน ปี2560 รุ่นเงินใหลมา เนื้อเงินลงยา หลวงพ่อรวย

แหวนเงิน ปี2560 

รุ่นเงินใหลมา เนื้อเงินลงยา 

หลวงพ่อรวย วัดตะโก

Visitors: 541,516