เหรียญทองคำ รุ่นไตรมาส รวย89 ปี2553 กรรมการ เลข999

เหรียญทองคำ รุ่นไตรมาส รวย89

ปี2553 กรรมการ เลข999

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 525,911