รูปหล่อลอยองค์ รุ่น4 เนื้อนวโลหะ ปี39

รูปหล่อลอยองค์ รุ่น4

เนื้อนวโลหะ ปี2539

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,705