เหรียญ รุ่นไตรมาส93 เนื้อเงินลงยาแดง ปี2557

เหรียญ รุ่นไตรมาส93 

เนื้อเงินลงยาแดง ปี2557

หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

Visitors: 540,548