เลื่อนสมณศักดิ์ 2559

วัตถุมงคล รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ พระมงคลสิทธาจารย์ 

(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ปี 2559 วัดตะโก อยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

เลสเงินลงยา หน้าทองคำ กรรรมการ ขนาด4บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

เลสเงินลงยาแดง ขนาด4บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

เลสเงินลงยาน้ำเงิน ขนาด4บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

 

เลสเงิน ไม่ลงยา ขนาด4บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

เลสเงินลงยา หน้าทองคำ กรรรมการ ขนาด2บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

เลสเงินลงยาแดง ขนาด2บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

เลสเงินลงยาน้ำเงิน ขนาด2บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

 

เลสเงิน ไม่ลงยา ขนาด2บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

 

 

กำไลเงิน ขนาด4บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

กำไลเงิน ขนาด2บาท  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

 

พระบูชา ขนาด12นิ้ว  รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2559 หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา

 

 

Visitors: 540,706